“Hành trình yêu” là dự án mà Sharpminds Studio hợp tác cùng thương hiệu Couple TX với mong muốn được đồng hành, sẻ chia cùng bạn những khoảnh khắc chân thật nhất qua 4 giai đoạn của không thể thiếu của tình yêu:

1. Ngày gặp gỡ

2. Ngày chung đôi

3. Ngày về cùng một đội

4. Ngày hái quả ngọt

Trên suốt đoạn đường đó… Đôi lúc sẽ dễ dàng. Đôi lúc không tránh khỏi những khó khăn. Có cùng nhau đến được đích cuối cùng hay không phụ thuộc vào cách mà ta trao đi và nhận lại. Và bạn, bạn đang ở giai đoạn nào trên hành trình yêu?


Project: Waken Your Love

Brand: Couple TX

Directed by Vo Hung Dung

Illustrator: Thái Nguyễn, Vo Hung Dung

Animator: Vo Hung Dung 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *